เราคือบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ

                      ยานยนต์ และการตลาดค้าปลีก เรามีสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่มากกว่าร้อยสาขา กระจายครอบคลุมพื้นที่ 22

                      จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านคุณภาพการให้บริการมากกว่า 5,000 คน ภายใต้การบริหารงานโดย ...

                      บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เราดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญลักษณ์คุณภาพที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ ปตท.และจิฟฟี่

                      PTT/Jiffy ที่นี่...เรายึดมั่นในคุณค่าหลัก 7 ประการที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานที่เรียกว่า S-SPIRIT อันได้แก่

     

                            

 

                      ผลประโยชน์และสวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรม
  • การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ
  • สวัสดิการเกี่ยวกับการมีครรภ์และการคลอดบุตร
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน)
  • เงินช่วยเหลือค่าเยี่ยมไข้
  • เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • โครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • ของที่ระลึกการปฏิบัติงาน
  • เงินรางวัลประจำปี (Bonus)
เว็บไซต์นี้รองรับเบาวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป, Chrome, Safari และ Firefox ทุกเวอร์ชั่น