เราคือบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ

                      ยานยนต์ และการตลาดค้าปลีก เรามีสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่มากกว่าร้อยสาขา กระจายครอบคลุมพื้นที่ 22

                      จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านคุณภาพการให้บริการมากกว่า 5,000 คน ภายใต้การบริหารงานโดย ...

                      บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เราดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญลักษณ์คุณภาพที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ ปตท.และจิฟฟี่

                      PTT/Jiffy ที่นี่...เรายึดมั่นในคุณค่าหลัก 7 ประการที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานที่เรียกว่า S-SPIRIT อันได้แก่

     

                            

 

                      ผลประโยชน์และสวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนตามผลการประเมิน
 • ชุดปฏิบัติงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี                      
 • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสังเคราะห์
 • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารออมสิน
 • รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน / ปี
 • วันลาพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน สูงสุด 20 วัน/ปี

                  สามารถโทรสมัครโดยตรงได้ที่

                       คุณมนตรี                โทร. 081-935-6135

                       คุณพัฒนชัย                 โทร. 081-752-1391

                       คุณศราวุธ                  โทร. 089-815-7251

                       คุณจิตเนตร์             โทร. 063-197-4120

                       คุณวีระพงษ์                  โทร. 081-732-8998        

เว็บไซต์นี้รองรับเบาวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป, Chrome, Safari และ Firefox ทุกเวอร์ชั่น