1. ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ ได้ที่นี่

2. ผู้ค้าสามารถกรอกข้อมูล และแนบแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ ได้ที่นี่
เว็บไซต์นี้รองรับเบาวเซอร์ IE เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป, Chrome, Safari และ Firefox ทุกเวอร์ชั่น